A SIMPLE KEY FOR ขอพรท้าวเวสสุวรรณ UNVEILED

A Simple Key For ขอพรท้าวเวสสุวรรณ Unveiled

A Simple Key For ขอพรท้าวเวสสุวรรณ Unveiled

Blog Article

“ทางวัดได้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดปทุมธานีอย่างเคร่งครัด ได้ตั้งจุดคัดกรอง มีเครื่องมือวัดไข้ วางเจลแอลกอฮอล์ไว้ทุกจุด ทั้งในพระวิหาร พระอุโบสถ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

ประวัติท้าวเวสสุวรรณ และคาถาท้าวเวสสุวรรณ เสริมโชคลาภ ขจัดอุปสรรค กันภูติผี 

ผลไม้ใช้ทดแทนได้ เช่น สาลี่, ลําไย, ลิ้นจี่, ทับทิม, ทุเรียน, ขนุน, แก้วมังกร, เกาลัด, มะม่วง

ท้าวเวสสุวรรณ เป็นองค์เทพที่หลายคนนิยมเดินทางไปสักการะ เพราะ ท้าวกุเวร หรือ ท้าวเวสสุวรรณ ถือหนึ่งในบรรดาท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ อยู่ในฐานะอธิบดีแห่งอสูรหรือยักษ์ หรือเป็นเจ้าแห่งผี ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลโลกมนุษย์ รักษาสมบัติเทวโลก ปกครองเหล่ายักษ์ภูตผีปีศาจ ช่วยปกปักรักษาพระพุทธศาสนา

บนเรื่องการเรียน ให้ทำบุญสร้างพระไตรปิฎก ตำราเรียนนักธรรม ค่าเล่าเรียนสงฆ์สามเณร ในวัดที่มีเรียนพระปริยัติธรรม

องุ่น หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองงอกงาม

ท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี เปิดประวัติ วิธีไหว้ขอพร สวดคาถาบูชาบทไหน ให้สมปรารถนา!

ก็มาโปรดพระเจ้าพิมพิสารจนบรรลุเป็นโสดาบัน ได้ถวายพระเวฬุวันมหาวิหารให้พระพุทธเจ้าเข้าประทับ เป็นอานิสงส์ให้ได้วิมานอันสวยงาม รวมถึงทรัพย์สมบัติมากมาย

เชื่อว่าท้าวเวสสุวรรณ จะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย และบันดาลโชคลาภให้แก่ผู้บูชาอย่างสม่ำเสมอ

อย่างไรก็ตาม การกราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณเพื่อขอพรเรื่องโชคลาภ การประสบความสำเร็จ หรือการคุ้มครองภยันตราย ถือเป็นการเสริมขวัญและกำลังใจส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน แต่ก็ต้องทำควบคู่ไปกับการประกอบกรรมดี อยู่ในสัมมาอาชีพ ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น แล้วสิ่งดีๆ ก็จะเข้ามาในชีวิตของเราแน่นอน

ปางของท้าวเวสสุวรรณและการขอพร อ้างอิงจากพระไตรปิฎก มีดังนี้

การพกเหรียญ หรือผ้ายันต์รูปท้าวเวสสุวรรณติดตัว หรือตั้งเป็นรูปในหน้าจอมือถือ สมาร์ทโฟน เชื่อว่าเวลาใช้ติดต่อการงานก็จะประสบความสำเร็จ

ผู้คนนิยมกราบไหว้บูชาขอพร ขอพรท้าวเวสสุวรรณ ขอโชคลาภ ปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้หมดไป และกราบไหว้ขอโชคลาภกันอย่างคึกคัก ด้วยการส่องเลขปลายประทัดพิธีบวงสรวง นำไปเสี่ยงดวง

Report this page